New Publication: Cardiff Pride of Place Project Book

We are pleased to announce the launch of our latest publication:
Cardiff Pride of Place Project Caerdydd.

The book commemorates our Cardiff Pride of Place Project, part of our major touring extra{ordinary} exhibition and Pride of Place Project Tour 2015-2016, funded by an Arts Council England Strategic Touring grant.

A new book by The Caravan Gallery commemorates their hugely popular Cardiff Pride of Place Project which took place at The Abacus during Diffusion 2015. This full colour pocket size publication is a creative response to Cardiff and contains examples of artwork, written observations and memorabilia contributed by visitors to the exhibition. Find out what’s really typical of Cardiff  (‘Being atypical’), discover Welsh multicultural cuisine (a Caerphilly Cheese and Leek Bhaji) and how people describe Cardiff (“Like a village that got out of hand”). This unique and sometimes hilarious insight into the Welsh capital also contains photographs of Cardiff by The Caravan Gallery artists Jan Williams and Chris Teasdale.

Mae llyfr newydd gan The Caravan Gallery yn coffáu eu prosiect hynod boblogaidd, Cardiff Pride of Place Project, a gynhaliwyd yn The Abacus yn ystod gŵyl Diffusion 2015. Mae’r cyhoeddiad lliw llawn maint poced hwn yn ymateb creadigol i Gaerdydd ac yn cynnwys enghreifftiau o waith celfyddydol, sylwadau ysgrifenedig a phethau cofiadwy a gyfrannwyd gan ymwelwyr â’r arddangosfa. Fe gewch chi wybod beth yn union sy’n nodweddiadol o Gaerdydd (‘Bod yn annodweddiadol’), cewch flas ar fwyd Cymreig amlddiwylliannol (bhaji caws Caerffili a chennin) a chlywed disgrifiadau pobl o Gaerdydd (“Fel pentref a dyfodd y tu hwnt i bob rheolaeth”). Mae’r llyfr yn gipolwg unigryw a doniol ar brydiau ar brifddinas Cymru sydd hefyd yn cynnwys ffotograffau o Gaerdydd gan artistiaid The Caravan Gallery, Jan Williams a Chris Teasdale.

Available now for £7.50* from our online shop.
*Please note: The book is available at a special price of £5.00 from the Diffusion Festival from 4W on Wood Street, Cardiff.